Årets jubilarer til reception nov. 2018

125 x tapninger jubilar

100x jubilarer
Bjarne Skov sammen med Bloddonorerne i Silkeborg's formand Hanne Rasmussen (th)

100 x tapninger jubilarerne

100x jubilarer
Birgit Bøggild Herbsleb, Troels Leth sammen med Bloddonorerne i Silkeborg's formand Hanne Rasmussen (tv)

75 x tapninger jubilarerne

75x jubilarer
Flg. var tilstede: Ella Krelskov, Jan Erik Hamann, Jesper Elmkvist Kristiansen, Lala Grosen Jensen, Lars Hansen, Michael Mads Nørgaard Olesen og Morten Iversen

50 x tapninger jubilarerne

50x Jubilarer
Flg. var tilstede: Asger Ravn, Britta Adamsson, Gitte Kristensen, Jan Kjærgård, Jutta Nielsen, Jørgen Kongsbak, Kirsten Bergmand Pagh Johansen, Lars-Jørn Pape Østergaard, Mette E. Riecke, Mimi Margrethe Broen, Mona Fischer, Niels Andersen, Niels Risager Poulsen, Ruth Charlotte Ramm, Sonja Bremer, Svend Erik Stausbøll Bank og Sonja Andersen

25 x tapninger jubilarerne

25x jubilarer
Flg. var tilstede: Anders Tarpgaard, Anne Visholm, Bitten Jensen, Elsebeth Banke, Finn Thyrén, Heidi Haugaard Magnussen, Inge Andersen, Jens Reker, Kristian Jensen, Kurt Commerau, Lars Tragstrup, Lene Bomholt Højgaard, Linda Anholm Hansen, Michael Bjerregaard, Michael Raaby, Otto Petersen og Tina Pedersen