Årets jubilarer til reception nov. 2017

100 x tapninger jubilarerne

100x jubilarer
Flg. var tilstede: Jørgen Pedersen, Ruth Tønning, Jørn Lavndal og Ole Papsø

75 x tapninger jubilarerne

75x jubilarer
Flg. var tilstede: Egon Bastrup Christensen, Rita Marie Grosser, Bertel Andreas Harboe-Møller, Hans Elov Britorn, Vera Rasmussen og Ingerlise Bang Nielsen

50 x tapninger jubilarerne

50x Jubilarer
Flg. var tilstede: Leif Roald Hjorth Sørensen, Lisette Helene Jessen, Brian Rodal Engelbreth, Jørgen Tofft Christensen og Michael Agerskov Christiansen

25 x tapninger jubilarerne

25x jubilarer
Flg. var tilstede: Oliver Theill Ryde, Thomas Amtoft Nedergaard, Peter Kai Jensen, Martin Emil Skytte, Marianne Heshe Therkelsen, Rene Kloborg Jacobsen, Kirsten Boelhøj Hartvigsen, Erik Alfred Vibjerg Bech, Lonnie Kragelund Berg, Erik Alfred Vibjerg Bech, Lars Knud Von Müllen Skafte, Jan Kongsvad Andersen, Michael Raunholt Skytte, Thomas Byskov Grove, Jesper Winther Karbo og Tina Honore Wium Skov