Årets jubilarer til reception nov. 2015

100 x tapning jubilar

125xJubilar
Jens Arne Østrup (th) sammen med Leo Christensen, formand for Bloddonorene i Silkeborg

75 x tapninger jubilarerne

75x jubilarer
Flg. var tilstede: Ryan Alvia Sørensen, Bente Munk Thimsen, Inger Kongsgaard Jakobsen, Svend Erik Christensen, Niels Peder Sørensen, Erling Bomholt, Poul Erik B. Poulsen, Sonja Kirsten Grilltage Mentz, Karsten Halgren Jensen, Jan Normann Hansen, Bente Møllgaard. Flg. var ikke tilstede: Vagn Kiltorn Thomsen

50 x tapninger jubilarerne

50x Jubilarer
Flg. var tilstede: Finn Schlajkjer, Bjarne Flugt Juhl, Birgit Haahr Olsen, Knud Tind, Søren Larsen, Tom Porse, Arne Møller Sørensen, Anita Robertson, Carsten Bille Holst, Arne Christensen. Flg. var ikke tilstede: Troels Ravn Klausen, Lene Blakgaard Jensen, Tommy Wulff Andreasen, Kim Raahauge, Tove Elisabeth Carlsen, Line Christensen, Svend Willy Petersen

25 x tapninger jubilarerne

25x jubilarer
Flg. var tilstede: Jens Madsen, Hans-Peter Krarup Smith, Gitte Bjørn Sørensen, Henrik Berker, Heidi Andreassen, Henrik Rosen Hanssen, Kenneth Max Vidstykke, Anna Kølhede Andersen, Iben Louise Christensen, Henrik Bang Jensen, Annalise Amstrup, Jørgen Glargaard, Kurt Hornskov, Charlotte V Astrup Just, John Bro, Lone Damm, Mona Lisa Olesen. Flg. var ikke tilstede: Kathrine Bøggild Herbsleb, Hanne Leone Bach, Peter Asmussen, Flemming V. Skydsgaard, Kim Ebbesen, Palle Broman, Janne Lykke, Karsten Pedersen, Harald Emil Krog Baumann, Jes Lindholm Jensen, Torsten Brødsgaard, René Lybek Hansen, Finn Hjerrild Johansen, Flemming V. Skydsgaard, Brian Ølgard Thomsen, Anders Fritz Pedersen