HVORFOR BLIVE DONOR?

Det har vist sig at mere end hver tiende bloddonor i Silkeborg ikke længere er aktiv. Der er desuden hele tiden donorer, der på grund af for eksempel rejser eller graviditet ikke er til disposition i kortere eller længere perioder.
Derfor har Blodbanken i Silkeborg brug for en ekstraordinær tilgang af nye donorer, som gerne vil donere blod med jævne mellemrum.
– Vi står i en situation, hvor vi må anmode sunde og raske mennesker i alderen 17 til 65 år om at melde sig som bloddonorer og dermed være med til at yde hjælp ikke mindst til patienter med cancer, herunder mange børn, siger Hanne Rasmussen, der er formand for Bloddonorerne i Silkeborg.

I Silkeborg er der hvert år brug for 350 nye donorer for at erstatte de donorer, der stopper.
Blodet bliver blandt andet brugt til ulykkesofre, til kræftbehandlinger og til andre alvorlige sygdomme.

Hvordan gør du?

  • Du kan tilmelde dig på www.bloddonor.dk
  • Du kan melde dig som bloddonor når du er fyldt 17 år
  • Du skal være sund og rask og veje mindst 50 kg

Hvor meget blod afgives ved en tapning?

Et menneske indeholder cirka 5 liter blod, og ved hver tapning afleverer man knapt en halv liter

Hvor lang tid tager det at give blod?

  • Inden tapning bruger man et par minutter på at besvare relevante sundhedsspørgsmål
  • Selve tapningen tager 10 minutter, og imens byder blodbanken på en forfriskning
  • Efter tapningen hviler man i 10 minutter

Hvor tit kan jeg give blod?

Du kan give blod hver tredje måned.