Foreningen Bloddonorerne i Silkeborg

Foreningen Bloddonorerne i Silkeborg består af en frivillige arbejdende bestyrelse og har til formål at hverve og anerkende bloddonorer samt at informere om bloddonation.

Her kan følgende downloades: